Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Hội nghị Trung ương 7 Kết thúc bầu chọn bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho nhân dân được bầu chọn những người có tài có đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo và xây dựng Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)

Hội nghị Trung ương 7 Kết thúc bầu chọn bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư


TSNH Thông tin mới cập nhật từ Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI), sáng Chủ nhật, ngày 5/5/2013: Việc bầu chọn nhân sự bổ sung Bộ Chính trị và Ban bí thư đã chính thức kết thúc, sáng nay, dù là ngày nghỉ, Hội nghị Trung ương 7 vẫn tiếp tục làm việc về công tác quy hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp theo thông tin chúng tôi cập nhật hồi 10g tối qua (thứ 7, ngày 4/5/2013): Sau một số vòng bầu chọn cuối vẫn không còn vị nào đủ số phiếu để vào các vị trí bổ sung còn lại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Trung ương đã thống nhất chấm dứt việc bầu chọn vào lúc 11h khuya và kết thúc ngày làm việc.

Kết quả chính thức như chúng tôi đã thông báo: 2 nhân sự được bổ sung vào Bộ Chính trị là ôngNguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. 1 nhân sự được bổ sung vào Ban Bí thư là ôngTrần Quốc Vượng.

Như vậy trong số 3 ứng viên do Bộ Chính trị đề cử bổ sung vào Bộ Chính trị (gồm ông Nguyễn Bá Thanh, ông Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Thiện Nhân) thì chỉ duy nhất ông Nguyễn Thiện Nhân được Trung ương thống nhất bầu chọn. Trong số 2 ứng viên Bộ Chính trị đề cử vào Ban Bí thư (gồm ông Trần Quốc Vượng và ông Tạ Ngọc Tấn) thì chỉ có ông Trần Quốc Vượng trúng cử.


Ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Hai lãnh đạo mới được chính thức bổ sung vào Bộ Chính trị
Sáng nay, dù là ngày nghỉ nhưng Hội nghị Trung ương 7 vẫn tiếp tục làm việc về công tác quy hoạch cán bộ và giao nhiệm vụ cho các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nguồn TSNH . Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog.


Xem bài viết và clip liên quan :
 

CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu . 

 

Đăng nhận xét