Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

ÔNG NGUYỄN KHOA ĐỀM BÌNH LUẬN VỀ CHUYỆN TRƯƠNG DUY NHẤT BỊ " NHẬP KHO "

Trương Duy Nhất bị om hết kỳ họp Quốc hội?Nhà báo Trương Duy Nhất và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

2 ngày sau khi Nhất bị bắt, tôi có việc đến Huế và ghé thăm nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Tôi hỏi anh Điềm sao lại bắt Nhất? Anh Điềm cười to (tôi hiểu bắt Nhất buồn cười), nhưng rồi một lát anh nói đại ý:
“Có lẽ do giọng văn quá dứt khoát của Nhất, nói như đóng đinh, nói như khẳng định, nói như không được cãi; mà Nhất là người nổi tiếng nên có ảnh hưởng mạnh đến số đông. Có lẽ vấn đề cách nói đó làm người ta hiểu sai cái lòng tốt của Nhất”. Tôi cũng đồng ý với anh, nhưng tôi cho rằng, người ta đã bắt Nhất bởi sợ cái điều không nói sai nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới việc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH tuần tới, đó là lên danh sách “cùng bỏ phiếu với QH”. Chúng tôi cùng cười và chuyển sang những câu chuyện khác…
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
(Tít bài TTHN)
--------------------------------

Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông.
Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn;  ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động
, tham nhũng thối nát từ trên xuống .
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP  quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan :
Đăng nhận xét