Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Quanlambao Con Nông Đức Mạnh ĐI 'CHĂN' GÁI MÃI DÂM VÀ BỆNH GIANG MAI!


QUÝ TỬ HỌ NÔNG ĐI 'CHĂN' GÁI MÃI DÂM VÀ BỆNH GIANG MAI!
QLB - Khi nghe 'ngoài cổng' báo vào " Nông Đức Mạnh xin gặp", Thủ Tướng phán luôn "ông này đến xin xỏ cho vợ chứ gì... bảo tôi không có nhà". Cận vệ đành ra 'xua' "Thủ trưởng không có nhà"! Nhưng rồi ông con trai họ Nông còn bị 'bứng' từ Bí Thư Bắc Giang về làm bù nhìn ở cái Ban Dân tộc. Nay bỗng nhiên được Thủ Tướng giao thêm cho việc đi phòng chống 'gà mỏ đỏ' và 'bệnh giang mai'! Không rõ ông Thủ Tướng định giở 'võ' gì đây?
Đăng nhận xét