Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Quanlambao CON NÔNG ĐỨC MẠNH ĐI 'CHĂN' GÁI MÃI DÂM VÀ BỆNH GIANG MAI!

QUÝ TỬ HỌ NÔNG ĐI 'CHĂN' GÁI MÃI DÂM VÀ BỆNH GIANG MAI!


QLB - Khi nghe 'ngoài cổng' báo vào " Nông Đức Mạnh xin gặp", Thủ Tướng phán luôn "ông này đến xin xỏ cho vợ chứ gì... bảo tôi không có nhà". Cận vệ đành ra 'xua' "Thủ trưởng không có nhà"! Nhưng rồi ông con trai họ Nông còn bị 'bứng' từ Bí Thư Bắc Giang về làm bù nhìn ở cái Ban Dân tộc. Nay bỗng nhiên được Thủ Tướng giao thêm cho việc đi phòng chống 'gà mỏ đỏ' và 'bệnh giang mai'! Không rõ ông Thủ Tướng định giở 'võ' gì đây?

Phàm ở cái xứ cộng sản: Một kẻ làm quan cả họ được nhờ - cứ nhìn con cái Nguyễn Tấn Dũng là thấy liền hà! Nhưng cũng ở cái xứ này: Quan mà 'về vườn' thì cả họ cũng 'gồnh gánh' theo sau...
Nguồn QLB.

Những yếu kém sai lầm của  Nguyễn Tấn Dũng  gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý ký luật được bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). ĐCSVN đã và đang đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà:  nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những người có tài có đức được tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo và xây dựng Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)

Xem bài liên quan : 
 Đăng nhận xét