Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Suốt phiên tòa Uyên và Kha ngẩng cao đầu

Phương Uyên, Nguyên Kha đã rãi truyền đơn kêu gọi :
1/ Chống TQ xâm lược _ nghĩa là chống người đồng chí và người "láng giềng 16 chữ vàng" của Đảng, nghĩa là chống Đảng
2/ Chống Tham nhũng : Chỉ có những đảng viên có chức có quyền mới tham nhũng_ nên chống tham nhũng cũng là chống Đảng.

 Đó là 2 lý do vạch mặt trần bộ mặt thật của Đảng ; làm bẽ mặt đám cầm quyền thân Tàu và tham nhũng trong  ĐCSVN. Theo luật định, chống Đảng không phải là chống Đất nước và chống nhân dân.  Nhưng với bản án nặng nề dành cho 2 thanh niên yêu nước, ĐCSVN đã lộ mặt Đười Ươi ra đòn theo luật rừng chống lại Nhân Dân.
Xem clip sau đây :  Suốt phiên tòa Uyên, Kha ngẩng cao đầu MrLecongnhan
Đăng nhận xét