Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

THƯ GIÃN GIẢI TRÍ VIDEO Voi con ra đời

   
 " Trời sinh voi, trời sinh cỏ" . Bản năng sinh tồn của voi hơn mọi bác sỹ .
   Nhấn vào ĐÂY để xem Video VOI CON RA ĐỜI ! 

Đăng nhận xét