Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

CON GÁI TƯỚNG VĨNH và "ĐŨA THẦN" CHO NGUYỄN PHÚ TRỌNG


ĐÓ CHÍNH LÀ 'ĐŨA THẦN' !


 NGUYỄN NGUYÊN BÌNH
(Tác giả Nguyễn Nguyên Bình, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Bà là con gái của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. )

Nếu thực lòng muốn đổi mới tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, trước hết phải đừng dồn những người khác chính kiến về phía ‘địch’, phải quyết tâm coi đó là nhân dân chân chính và sẵn sàng đối thoại một cách chân thành, bình đẳng và ôn hòa với họ. TBT và các ngài trong lãnh đạo cấp cao hãy làm gương thực hiện đổi mới bằng một động thái thế này: Tổ chức đàng hoàng một cuộc đối thoại bình đẳng và thẳng thắn với nhóm72 kia (chẳng lẽ những người như thế mà không đáng để TBT đối thoại ?). Hoặc TBT hãy vận động ngài Nguyễn Sinh Hùng cùng gặp nhóm cử tri đã nhiều lần xin gặp hai vị với tư cách Đại biểu Quốc hội. Bảo đảm khi TBT làm được các việc đó, đối thoại thành công để hai bên đi đến thống nhất nhận thức, không ai áp đặt ai, hoặc thuyết phục, làm thức tỉnh các cử tri đang bị u mê bởi các luận điệu phản động (nếu có), thì chỉ bằng những động tác cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện như vậy thôi, công tác dân vận của Đảng sẽ thực sự có bước đột phá rất lớn. Và qua đó, TBT không cần phải đề ra yêu cầu gì nhiều, các cơ quan dân vận các cấp nhất định sẽ rùng rùng chuyển động theo ngay, không phải tốn nhều tiền của công sức, rất có thể công tác dân vận sẽ được tăng cường nhanh chóng và sẽ có hiệu quả trông thấy ngay!
 Vấn đề này được TBT ưu tiên đề cập làm mục thứ hai trong 6 mục, đủ biết TBT coi trọng đến thế nào. TBT đã rất đúng khi đặt ra như vậy! Không có dân thì lãnh đạo ai, không có dân thì ai nuôi Đảng chứ? Nhất là TBT cũng biết đặt công tác dân vận vào bối cảnh tình hình mới , chứng tỏ TBT rất sáng suốt, không hề nhầm lẫn. Tình hình mới đó được trình bày rằng: “tình trạng phân hóa giàu nghèo, phân cực, phân tầng xã hội; những biến đổi về quan hệ lợi ích, hệ giá trị xã hội, sự cách biệt về kinh tế, xã hội…làm nảy sinh tiền đề của sự phân hóa về nhận thức, tư tưởng…”. Đoạn này TBT tỏ ra sáng suốt quá, đã nói trúng phóc tình hình thực tế hiện nay trên đất nước ta. TBT lại đúng khi phê phán hiện trạng công tác dân vận của Đảng: “Chậm đổi mới, (chậm) cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc có nơi còn thiếu chặt chẽ. Trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền trong công tác dân vận ở nhiều nơi bị xem nhẹ, chỉ dựa chủ yếu vào bộ máy hành chính và biện pháp hành chính. Một số tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân hoạt động kém năng động, hiệu quả, không nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cũng không đủ sức tuyên truyền vận động giải quyết những bức xúc của nhân dân. Tổ chức hoạt động của các cơ quan chuyên trách làm công tác dân vận của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân chậm được đổi mới, tăng cường. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ít được đào tạo, bồi dưỡng,nâng cao năng lực”. Thử hỏi có ai nhận xét được sắc sảo hơn, phê phán được xác đáng hơn TBT, kể cả những người thường bị TBT gọi là ‘thế lực thù địch, chuyên bới lông tìm vết’chắc cũng chỉ có thể phản biện được đến thế là cùng!

TBT vẫn đúng khi ngài thúc dục và khuyến cáo các đồng chí của mình: “nhận rõ những khó khăn, thách thức, thấy hết những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, chúng ta cần xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm tư tưởng chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phải chăng vấn đề có ý nghĩa quyết định để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân hiện nay vẫn là Đảng phải hết lòng hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyề làm chủ của nhân dân, củng cố xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền thật trong sạch vững mạnh; khắc phục cho được những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người công bộc trung thành của nhân dân.” Trời ơi, đúng quá đi mất, đúng đến thế là cùng! Dân chỉ mong có thế! Thật tuyệt vời, ý tứ của TBT thì đúng đắn, mà văn phong của TBT mới trong sáng, mạch lạc, hùng hồn làm sao! Vậy sao lâu nay ‘nhiều người’cứ hay nói này nói nọ, thắc mắc hoài với TBT thế nhỉ?
Nhưng, xem kĩ thêm bài nói chuyện của TBT, thì lại thấy họ thắc mắc cũng có cái lý của họ; như: Trong khi hô hào đổi mới công tác dân vận thì TBT lại có nhời phán rằng: “Lợi dụng những khó khăn của nước ta trên con đường phát triển, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh các hoạt động ‘diễn biến hòa bình’, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, nói xấu chế độ, bôi nhọ đội ngũ lãnh đạo, tìm đủ mọi thủ đoạn phân hóa nội bộ Đảng, kích động chia rẽ nhân dân với Đảng Nhà nước”. Những lời lẽ như vậy có phải là luận điệu cũ mèm mà TBT và các đồng chí của ngài đã phát đi phát lại mấy chục năm rồi không? Nó có phải là nhận định gì mới để phù hợp với tình hình mới đâu. Đã muốn ‘đổi mới’ mà vẫn bám giữ cách nhìn cách nghĩ nhàm chán cũ kĩ thế ư? Muốn ‘đổi mới’để dân vận được tốt hơn mà vẫn coi thường nhân dân thế ư? Vẫn coi nhân dân là một lũ ngu ngơ ngốc nghếch, luôn sẵn sàng để cho bọn ‘phản động’ nó lừa dối, kích động ư? Mà sao bọn ‘phản động’nó lại đông đảo, mạnh mẽ, khôn ngoan, có mặt ở khắp mọi nơi, có tài biến hóa như Tôn Ngộ Không vậy chứ? Nếu cho rằng những người luôn răm rắp cúi đầu nghe theo Đảng, không bao giờ hỏi lại xem Đảng nói thế là đúng hay sai, không biết phản biện lấy một câu…mới thuộc về phạm trù nhân dân, nếu có cái thứ nhân dân như vậy thì khỏe re rồi, mắc gì phải bàn dân vận cho mất thì giờ và công sức? Bên cạnh đó, nếu nhìn nhận những người đi khiếu kiện, những người hay phản biện, hay vạch trần, nhận xét phê phán những kẻ chức quyền tham nhũng quan liêu hách dịch, hèn với giặc ác với dân, đòi Đảng diễn biến hòa bình để cùng nhân dân cứu nước…là thuộc phạm trù ‘thế lực thù địch’, thì phải đưa đối tượng ấy vào phạm vi công tác ‘địch vận’ mới đúng chứ? Sao lại gọi đó là công tác dân vận để kêu gọi đổi mới ?

Xem như vậy, thì bao nhiêu lời hay ý đẹp của TBT nói ở trên kia thành ra trật lất, mất hết giá trị vì nỗi TBT lại đi xác định đối tượng công tác dân vận theo cách vừa cũ kĩ ,vừa nhập nhằng!
Thử điểm lại xem, bao nhiêu năm qua, công tác dân vận của Đảng và Chính phủ đã làm gì, làm thế nào và kết quả ra sao? … Đã tổ chức một lực lượng hùng hậu gồm đến cả ngàn tờ báo (tính cả báo giấy lẫn báo hình, báo nói, báo mạng), hàng vạn phóng viên, biên tập viên, dư luận viên, nhân viên tuyên giáo các cấp cùng đồng thanh nói vào tai dân. Rồi thì vân dụng các hình thức thông tin khác như áp phích, pa nô, băng rôn treo đầy đường khắp chốn cho dân nhìn ; rồi động viên bao nhiêu phong trào, trao bao nhiêu danh hiệu và phần thưởng cho những tập thể cá nhân tiên phong ưu tú làm theo chủ trương chính sách…(gần đây còn có tin ông thủ tướng, UVBCT đã cắt một khoản tiền chừng 200 triệu USD dùng cho việc tuyên truyền vận động trên Internet nữa).Tính ra đã tiêu tốn không biết bao nhiêu nghìn tỷ từ tiền thuế của nhân dân. Vậy mà không hiểu tại sao thế lực ‘thù địch’ và đội ngũ dân theo ‘địch’ không những không giảm mà lại ngày càng “đông đảo” (!?) - /đầu tiên chỉ thấy nói thù địch ở bọn lưu vong hải ngoại, đảng Việt Tân; sau lan đến hàng vạn dân đi khiếu kiện, hàng chục vạn người kí các loại văn bản kiến nghị không theo ý đảng chính phủ; nhất là gần đây có 72 vị toàn là trí thức, đảng viên, cựu quan chức có hạng của Đảng lại “đầu têu” tự ý soạn thảo bản Hiến pháp không theo văn bản chính thống của Đảng và lôi kéo được hàng vạn người ký tên hưởng ứng/... Đó có phải là kết quả của phương pháp dân vận hiện hành: Về tuyên truyền thì luôn áp đặt, chụp mũ, nói lấy được; về vận động thì cho lực lượng ra giằng co, lôi kéo, vu vạ, bắt nhốt, xử tù bằng án bỏ túi…thậm chí khiêu khích, đánh đập, nhục mạ những người khiếu kiện, biểu tình ôn hòa bất chấp họ là phụ nữ, người già. Cái ‘phương pháp cách mạng’ như thế gọi là đàn áp dân chủ, độc đoán chuyên quyền, là phi đường lối đảng đã được chưa? Đối với những lời khuyên can thuyết phục những lời nói việc làm sai trái của lãnh đạo hoặc muốn được gặp trực tiếp lãnh đạo để trao đổi ý kiến, trình bày nguyện vọng của những người dân thiện chí thì lãnh đạo đánh bài lờ, bài chây, bài chuồn??? (có cả những việc nóng hổi mới xảy ra ngày 5-5 vừa qua, khi TBT và TƯ đang trong hội trường bàn đổi mới tăng cường lãnh đạo dân vận nữa đấy).

Năm ngoái, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tống bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Không phải cứ lập Ban chỉ đạo là xoay chuyển ngay được tình hình như "một chiếc đũa thần". Bởi vì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Trong đó, vai trò của các đồng chí Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp là cực kỳ quan trọng. Mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng hãy là một chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu tranh này”.
Đặt ra yêu cầu đổi mới tăng cường lãnh đạo công tác dân vận trong một hiện trạng như vậy, liệu trong túi TBT đã có chiếc 'đũa thần' nào có thể thay đổi tình trạng đáng buồn đó chưa? Thực té 'đũa thần' không ở đâu xa, chính là lòng dân, sức mạnh đoàn kết toàn dân, là dân ý, dân nguyện. Theo ý TBT thì giờ đây ai có thể đứng ra đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công tác dân vận? Và lấy ở đâu ra người để mà bồi dưỡng đào tạo và nâng cao? Liệu nâng tiền thù lao từ 400 ngàn lên đến một triệu đồng một tháng cho các dư luận viên thì chất lượng công việc của họ có tăng lên tương ứng không, lý lẽ của họ có thể sắc bén hơn đủ để đập tan luận điệu của bọn phản động suy thoái như TBT mong muốn không?
Nếu thực lòng muốn đổi mới tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, trước hết phải đừng dồn những người khác chính kiến về phía ‘địch’, phải quyết tâm coi đó là nhân dân chân chính và sẵn sàng đối thoại một cách chân thành, bình đẳng và ôn hòa với họ. TBT và các ngài trong lãnh đạo cấp cao hãy làm gương thực hiện đổi mới bằng một động thái thế này: Tổ chức đàng hoàng một cuộc đối thoại bình đẳng và thẳng thắn với nhóm72 kia (chẳng lẽ những người như thế mà không đáng để TBT đối thoại ?). Hoặc TBT hãy vận động ngài Nguyễn Sinh Hùng cùng gặp nhóm cử tri đã nhiều lần xin gặp hai vị với tư cách Đại biểu Quốc hội. Bảo đảm khi TBT làm được các việc đó, đối thoại thành công để hai bên đi đến thống nhất nhận thức, không ai áp đặt ai, hoặc thuyết phục, làm thức tỉnh các cử tri đang bị u mê bởi các luận điệu phản động (nếu có), thì chỉ bằng những động tác cụ thể, đơn giản, dễ thực hiện như vậy thôi, công tác dân vận của Đảng sẽ thực sự có bước đột phá rất lớn. Và qua đó, TBT không cần phải đề ra yêu cầu gì nhiều, các cơ quan dân vận các cấp nhất định sẽ rùng rùng chuyển động theo ngay, không phải tốn nhều tiền của công sức, rất có thể công tác dân vận sẽ được tăng cường nhanh chóng và sẽ có hiệu quả trông thấy ngay!
N.N.B
 Nguồn  Bùi Văn Bồng Blog

Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng . Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ"( Lê Hiền Đức ). ĐCSVN đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh sửa đổi điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho nhân dân được bầu chọn những tổ chức , cá nhân có tài có đức tham gia lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)
Xem bài liên quan : 
 
 

Đăng nhận xét