Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Video 'VN quằn quại trước sự đe dọa và thiếu tự do báo chí'Video

'VN quằn quại trước sự đe dọa và thiếu tự do báo chí'

 

 

ĐCSVN đã và đang đi vào giai đoạn suy tàn phản động và thối nát. Để cứu Nước cứu Nhà: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa bó độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN, dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho nhân dân được bầu chọn những người có tài có đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo và xây dựng Đất Nước.( VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog)

Xem bài liên quan : 

Phùng Quang Thanh mầm móng đại họa !


CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu .

Bộ Mặt thật của Nguyễn Tấn Dũng trong vụ cưỡng chiếm đất Văn Giang .

Mười ba cáo buộc GĐ Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng .

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước !

NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân.


Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ?

 

Đăng nhận xét