Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

BẮT! BẮT! BẮT!

Phạm Đình Trọng

Bữa trước bắt gấp blogger
Bữa sau bắt vội nhà báo
Hôm nay bắt khẩn nhà văn
Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt! Bắt!
Nhà báo, nhà văn chật ních nhà tù!

Blogger giãi bày sự thật
Nhà báo bày tỏ chính kiến
Nhà văn bộc lộ nỗi niềm
Nhưng không thuận tai tuyên giáo
Đều là thế lực thù địch
Đều phải thẳng tay chuyên chính!
Tòa xử nhà báo, nhà văn
Danh nghĩa là xử công khai
Nhưng dân không được bén mảng
Phiên tòa chỉ có công sai
Và bầy phóng viên viết mướn!
Phiên tòa chỉ xử không xét
Dấm dúi như buôn bạc giả
Quan tòa như ngậm hột thị
Vì tòa buộc tội Sự Thật
Vì tòa tuyên án Nhân Dân.
Ngày nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt khẩn cấp, 14.06.2013.
Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt chỉ sau 18 ngày nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt. Trước đó, hàng loạt blogger đã bị bắt và phải nhận những bản án nặng nề: Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải...
P.Đ.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn BVN.
___________________________________
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 

 
Đăng nhận xét