Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Nguyễn Tấn Dũng tín nhiệm thấp nhất trong Bộ Chinh Trị

Theo tin từ BBC ,và cách tính  của bài viết Chỉ số tín nhiệm quan chức trên trang blog ZETAMU
...Cứ 1 phiếu “tín nhiệm cao” thì tính 1 điểm dương, còn 1 phiếu “tín nhiệm thấp” thì tính 1 điểm âm. Điểm tín nhiệm = số phiếu “tín nhiệm cao” trừ đi số phiếu “tín nhiệm thấp”.
...Các con số trên khá thú vị. Nó cho thấy, tuy Quốc hội rất “dè dặt” nhưng cũng đã cho chỉ số tín nhiệm âm cho 7 vị bộ trưởng. Ghế của các vị này chắc đang lung lay nặng.
Một số vị khác, tuy chỉ số dương nhưng rất thấp. Trong đó đặc biệt có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đồng chí X). Đồng chí này rất có “tài vận động” nhưng chỉ vớt vát được 50 điểm tín nhiệm, chứng tỏ ngay Quốc hội cũng đã rất ngán ngẩm với đồng chí, nhưng lực lượng “đàn em” của đồng chí còn đủ mạnh để giúp đồng chí giữ cái ghế của mình?!

Một “ngôi sao đang nổi” là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, có chỉ số tín nhiệm cao nhất và lại vừa được vào Bộ Chính trị. Có thể bà Ngân sẽ còn lên cao thêm nữa.
Với chỉ số tín nhiệm khá cao, cái ghế của chủ tịch nước Trương Tấn Sang có vẻ vững vàng, tuy gầy đây có nhiều trang web mọc ra bêu xấu ông Sang và mấy thân cận của ông.
Với sự lạm phát điểm số và lợi ích nhóm của Việt Nam, thì cần hiểu 3 mức tín nhiệm như sau:
“tín nhiệm cao” = OK đối với tôi hay với các quyền lợi của nhóm tôi
“tín nhiệm” = dở hơi, nhưng thay bằng người khác chưa chắc đã khá hơn
“tín nhiệm thấp” = củ chuối quá, thay được ngay thì tốt
Nếu hiểu như vậy, thì 1/3 quốc hội bỏ phiếu rằng thay ngay được đ/c X thì tốt, nhưng hơn 1/3 lại cho rằng đ/c X có lợi cho họ !

Nguồn  ZETAMU và  BBC .
_________________________________
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 

Đăng nhận xét