Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Nhật ký mở lại : HƠN 1.200 CẶP VÚ LỢN XỀ ĐANG RA SỨC LẤP MIỆNG TOÀN DÂN

CỤ NHẠC SĨ TÔ HẢI ĐÃ 87 TUỔI, ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG BỆNH ĐẤU TRANH HÀNG NGÀY VỚI THẦN CHẾT NHƯNG VẪN RẤT SẮC SẢO. CỤ HIỂU BIẾT VỀ NỀN BÁO CHÍ GỌI LÀ CÁCH MẠNG MỘT CÁCH THẤU ĐÁO CÒN HƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HƠN 20 NĂM TRONG NGHỀ BÁO NHƯ TÔI.(HNC)

Đăng nhận xét