Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Tỉnh ủy Hà Giang ăn chặn tiền dân ủng hộ Trường Sa

Trong một văn bản gửi Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Hà Giang, ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang thông báo họ quyết định dùng 480 triệu đồng còn lại mà dân chúng trong tỉnh đã đóng góp để "ủng hộ đồng bào và chiến sĩ huyện đảo Trường Sa", vào việc trả chi phí cho các lãnh đạo tỉnh Hà Giang "đi thăm Trường Sa".

Thời gian gần đây, "đi thăm Trường Sa" đã trở thành "phong trào" của lãnh đạo tại Việt Nam. Một số nhà báo tháp tùng những chuyến đi này, tường thuật rằng nhiều "bác" chẳng quan tâm tới chuyện lính sống kham khổ, thiếu thốn thế nào giữa đại dương mà chỉ "chăm chăm xin", thậm chí "tước đoạt" các hải vật để mang về nhà trưng, hay chụp ảnh để khoe là "đã từng đến Trường Sa!"
Nguồn Radio ĐLSN.
--------------------------------
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 
Đăng nhận xét