Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

VẬN NƯỚC


Tác giả TRƯƠNG ĐÌNH TO
Tương truyền làng tôi xưa có một nhà mời được ông thày địa lý cực giỏi (hình như gọi là ông Tả Ao) về để mả. Thày hỏi: „Muốn con cái sau làm gì”? Nhà chủ trả lời: „Muốn sinh con trai đầu lòng giỏi như Trạng Lợn”. Thày địa lý liền sai chủ nhà đào mả bố, tán ra, táng vào long mạch. Việc quả nhiên ứng nghiệm. Chị chủ nhà có mang, chín tháng sau trở dạ, sinh con. Thằng bé vừa ra khỏi bụng mẹ, vớ ngay con dao nhọn, xông vào chuồng, bắt lợn mổ! Vừa lúc đó bố đi cầy về, trông thấy cảnh tượng thì hãi hùng. „Nó là loại quỷ sứ, yêu tinh, chứ không thể là người được”. Liền vác cày đập chết. An Nam ta xưa nay, thiên tài mới sinh ra, chưa làm được việc gì đã bị đập chết, cho nên vận nước mới đen. Nhiều người đổ cho đất nước do anh giáo làng cổ lỗ sĩ, lẩm cẩm, bất lực làm Tổng Bí thư, anh y tá nhà binh tham lam, hung bạo là Thủ tướng, ắt phải như vậy. Tôi thì không cho đó là phải. Dẫu lẩm cẩm, vô học, tham lam, hung bạo… cuối cùng cũng phải chết. Nghe nói, các quý tử của họ tài giỏi, dám nghĩ dám làm, được đào tạo bài bản. Nhiều cậu học ở tận Hoa Kỳ bên Mỹ châu, có anh ngoài ba chục tuổi đã lên đến trung ương, có cô hơn hai chục tuổi, đi giày cao gót, mặc váy mầu hồng, đã làm được chủ tịch Hội đồng quản trị… Thật là niềm an ủi cho tất cả chín mươi triệu dân đen người Việt.

Trương Đình Toe
nguồn :  ZETAMU
_____________________________
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 


Đăng nhận xét