Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

ViDeo Vạch mặt những kẻ đàn áp Biểu tình chống TQ 2/6/2013.

Hình thu nhỏChí có là Việt gian bán nước, thì mới cam tâm đàn áp nhng người dân Yêu nước biểu tình chống Giặc Trung Quốc xâm lược .

Trân trọng kính mời Đồng bào nhấn vào đây để xem clip : Vạch mặt những kẻ đàn áp Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược 2/6/2013.
-----------------------------
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống .
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG BlogXem bài và clip liên quan
NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân.


Đăng nhận xét