Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

DÂN MỸ PHẪN NỘ BIỂU TÌNH NỔ RA KHẮP NƯỚC MỸ

Biểu tình khắp nước Mỹ sau phán quyết tha bổng George Zimmerman

Người biểu tình diễu hành qua khu phố Lower East Side của Manhattan ở New York, ngày 14/7/2013.
Người biểu tình diễu hành qua khu phố Lower East Side của Manhattan ở New York, ngày 14/7/2013.


Đăng nhận xét