Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Clip GIẢM ĐÀN ÁP DÂN ĐỂ RỬA MẶT CHO TRƯƠNG TẤN SANG.

MrLecongnhan .
Hình thu nhỏ" ... sau khi Việt Nam đã sang Tàu rồi thì ông cũng muốn sang Mỹ để mang tính chất cân bằng quyền lực một chút. Cho nên ý định nhiều nhất là của Việt Nam, dù Obama mời nhưng ý muốn nhiều nhất là của Việt Nam, và Mỹ đã đáp ứng." ( GS Nguyễn Mạnh Hùng )

Kính mời Đồng bào nhấn vào ĐÂY để xem video :

Giảm đàn áp dân để rửa mặt cho Trương Tấn Sang.

Đăng nhận xét