Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

KHÔNG ĐỀ 7


- Em ngu dốt quá nên thành nghèo khổ, em muốn làm chuyện ...ấy để kiếm tiền. Bác sĩ giúp em
- Cái ni thuộc phạm trù đạo đức, xã hội, không liên quan đến chuyên môn phụ khoa của tui
- Số là em muốn làm chuyện ấy nhưng sợ mất... trinh. Bác sĩ có cách...
- Cái dzụ ni khó y như là muốn chơi với tư bản Mỹ để kiếm tiền mà vẫn cứ muốn độc tài. Tui chịu.

(Theo Facebook Hồ Ly Tiên)
______________________________
 
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Những yếu kém sai lầm của Nguyễn Tấn Dũng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nước với Dân là quá rõ ràng. Nhưng Đảng không thể xử lý kỷ luật được, bởi "mặt quan nào cũng nhọ" (Lê Hiền Đức). Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan


Trương Tấn Sang và truyền thống ươn hèn của ĐCSVN trước Bắc Kinh

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước !
 
 
 
Đăng nhận xét