Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Gia đình Phương Uyên vẫn chưa có giấy mời của tòaSinh viên Nguyễn Phương Uyên (nguồn http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com)

Thụy My RFI

Thứ Sáu 16/08/2013 tới tại Long An sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Tuy đã cận ngày và là một phiên tòa công khai, nhưng bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Uyên khi trả lời RFI Việt ngữ hôm nay 14/08/2013 cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được giấy mời của tòa án.Bà Nguyễn Thị Nhung thổ lộ :

Bà Nguyễn Thị Nhung tại Sài Gòn
 
14/08/2013
 
_____________________________________________________
 
Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông.  Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .
 VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG Blog


Xem bài và clip liên quan


Trương Tấn Sang và truyền thống ươn hèn của ĐCSVN trước Bắc Kinh 

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 
 
 
Đăng nhận xét