Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Hãy thực hiện những điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyên Miến Điện

Ngọc Thu 
 Đa đảng có cần thiết cho Việt Nam hay không? Mình nghĩ là có.
Đa đảng có giải quyết các vấn đề của đất nước hay không?
Mình nghĩ là không?

Mặc dù đa đảng là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ, mà cần phải có những điều kiện khác kết hợp lại, thì mới có thể giải quyết phần nào những vấn đề nan giải của đất nước hiện nay. Cần phải có một chính phủ tam quyền phân lập, một chính phủ mà ba bộ phận hành pháp, lập pháp và tư pháp phải độc lập với nhau, để không có bộ phận nào nắm quá nhiều quyền hành. Mỗi bộ phận sử dụng quyền lực của mình để kiểm tra và cân bằng các hoạt động và quyền hành của hai bộ phận kia.


Nhưng cho dù có một chính phủ tam quyền phân lập rồi thì vẫn chưa đủ, mà còn phải có quyền lực thứ 4, đó là tự do báo chí, tự do thông tin, người dân được tự do bày tỏ tư tưởng... Quyền lực thứ tư này là để kiểm tra ba bộ phận quyền lực kia có cấu kết với nhau để thành độc quyền hay không.

Mà muốn có một hệ thống chính phủ như thế, cũng như muốn có tự do báo chí, thì hiến pháp phải được viết lại.

Hiến pháp đã được viết lại hoàn chỉnh liệu đã đủ chưa? Ngay cả khi người dân Việt Nam có được một bản hiến pháp thật sự dân chủ, thể hiện ý nguyện của dân, thì cũng... vẫn chưa đủ, mà cần phải có sự giám sát việc thực thi hiến pháp đó như thế nào, để tất cả mọi người, từ ông thủ tướng cho tới bà bán xôi, đều tuân thủ hiến pháp, nếu không, bản hiến pháp sẽ chỉ là một mớ giấy lộn!

Tất cả những điều trên là quan trọng nhưng cũng vẫn chưa đủ để có được một chính phủ điều hành đất nước mà người dân mong đợi. Cần phải tổ chức bầu cử lại, thực hiện những điều mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng khuyên Miến Điện 3 năm trước, đó là “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước…”

Để có tất cả các đảng phái tham gia bầu cử ở Việt Nam như lời khuyên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho Miến Điện, thì bây giờ Việt Nam cần phải có nhiều đảng phái. Vậy thì, bác nào có ý định thành lập đảng, còn chần chừ gì nữa? Chẳng phải Thủ tướng đã mở đường cho đa nguyên, đa đảng rồi đó sao?

Mời xem lại lời khuyên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho Miến Điện ( tại đây!)
_________________________________________________
 

Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang gây hấn ngoài Biển Đông. Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .


Xem bài và clip liên quan
Trương Tấn Sang và truyền thống ươn hèn của ĐCSVN trước Bắc Kinh
Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước !
Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? 
VIỆT NAM phải làm gì để tránh chiến tranh ? Tránh đổ máu ?
CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu .  
 
 
 NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân. 
Đăng nhận xét