Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Nếu thảm họa nguyên tử xẩy ra Nguyễn Tấn Dũng đâu còn để chịu trách nhiệm ?

 MrLecongnhan .
 "Vì vận mệnh thiêng liêng của tổ quốc và sự sống còn của đồng bào, một lần nữa, tôi thiết tha đề nghị Chính phủ Việt Nam tổ chức gấp một cuộc trưng cầu dân ý, trước khi khởi công ( nhà máy điện nguyên tử ). Nếu không, những ai lấy quyết định hôm nay, ngày mai đâu còn đó mà chịu trách nhiệm với non sông ? » ( Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn ).

Đăng nhận xét