Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Bằng chứng liếm gót giày Tàu Khựa của HCM và ĐCSVN


Hồ Chí Minh mặc quân phục sĩ quan Trung Quốc, đứng bên Chu Đức

 Hồ Chí Minh với bọn cố vấn  Trần Canh ,La Quý Ba trong Đoàn cố vấn Trung Quốc . Họp bàn chuấn bị đấu tố và sát hại nông dân Miền Bắc trong CCRĐNgày 3 đến5-7-1954 tại Liễu Châu Quảng Tây Trung Quốc , Chu Ân Lai hội đàm với  Hồ Chí Minh về những vấn đề liên quan đến Hội nghị Giơ - ne- vơ_  Hội nghị đã chia cắt đất nước ta làm 2 Miền .
Ngày 1-10-1954 , Hồ Chí Minh đến dự chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc tại Khu giải phóng Việt Bắc do Đại sứ Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam La Quý Ba tổ chức .Ngày 23-6 đến 8-7-1955, Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam sang thăm Trung Quốc .


Ngày 2-11-1960  Mao Trạch Đông mở tiệc chiêu đãi  Hồ Chí Minh_
"chén anh chén chú "


Ngày 10-5-1963 Hồ Chí Minh đón tiếp  Lưu Thiếu Kỳ  nồng nhiệt. Trong lời đón tiếp , Hồ Chí Minh nói : " Mối tình thắm thiết Việt Hoa ,vừa là đồng chí vừa là anh em ".


Tháng 2-1964, Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đi thăm Hồ Chí Minh .
 Đặng Tiểu Bình là tên đồ tể đã tuyên bố "dạy cho VN mọt bài học" và phát động cuộc chiến tranh xâm lược VN năm 1979.

Video

ĐCSVN đã bán đứng Hoàng Sa cho Tàu như thế nào ?

Đăng nhận xét