Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Diên Hồng Huyết Chiến

 HungQuocViet1
Gom chí khí ngàn đời giữ Nước
Cháu Việt Hùng dũng lược ra quân
Máu Dân Hồn Nước trào dâng
Đánh tan giặc Bắc bao lần về hang


Lũ ngoại ác cưu mang nghịch đạo
Bọn man di hung bạo vô minh
Dân Quân cảnh giác trui binh
Nhìn thông kế sách thiên hình giặc ma
Quân gian trá máu tà nghiệt ngã
Đạo Việt nhân chí nhã Tiên Rồng
Việt hùng bất khuất Trời long!
Trăm Con Huyết Chiến diệt dòng tham ô.
________________________________Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang dùng bản đồ "Lưỡi bò" để liếm sạch Biển Đông. Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .


 Xem bài và clip liên quan 

Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 
Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? 
VIỆT NAM phải làm gì để tránh chiến tranh ? Tránh đổ máu ?
CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu .  
 
 
 NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân.
TBT Trọng: "Tham nhũng như ngứa ghẻ" 
Đăng nhận xét