Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

HỒ CHÍ MINH NHƯ CÁI KIM BỌC GIẺ

Cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra

Nguyễn Hữu Tư (Danlambao) - Bài nầy tôi viết để gửi đến Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Cựu Đại tá Phạm Quế Dương, ĐBQH kiêm nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà sử học Lê Văn Lân, nhà HCM học Hoàng Tranh, nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà báo Bùi Tín, nhà văn Dương Thu Hương, nhạc sĩ Tô Hải, nhà toán học Hoàng Tụy, nhà toán học Ngô Bảo Châu, TS Nguyễn Quang A, TS Nguyễn Xuân Diện, các nhà trí thức XHCNVN và toàn thể SVHS trong các nhà trường XHCNVN và những người Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm đến vấn đề đất nước Việt Nam ngày nay.
Quý vị đều đã trải qua 10 năm hay 12 năm trung học rồi từ 4 đến 8 năm đại học và chuyên khoa dưới mái trường XHCNVN, chắc chắn không ai xa lạ gì với bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, gồm 12 tập do nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia in tại Hà nội, ấn bản năm 2000 hay về trước.
Hồ Chí Minh toàn tập là một bộ sách ghi lại tất cả các bài viết của Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến năm 1969.
Hồ Chí Minh đã thừa nhận bằng giấy trắng, mực đen:
1) Nước tôi, Trung quốc
Nguồn: HCM Toàn tập, Tập 2, trang 5, 6, 7 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 2000
THƯ TỪ TRUNG QUỐC, Số 1
"Các nữ đồng chí thân mến:

Các đồng chí biết rằng nước tôi, Trung Quốc bị kìm kẹp tàn nhẫn trong một cái kìm mà những đế quốc nước ngoài là một gọng và những tay sai trung thành của chúng - những bọn quân phiệt Trung quốc - là gọng khác..."
HCM Toàn tập, Tập 2, trang 5, 6, 7 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 2000.
(Thư nầy HCM giả gái và lấy tên là Loo Shing, một đảng viên Quốc Dân đảng!)
2) Tôi là một người Trung quốc
Nguồn: HCM Toàn tập, Tập 2, trang 8-9 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 2000.
Trong báo cáo Gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản ngày 18 tháng 12 năm 1924, chính Hồ Chí Minh thừa nhận: "(Trong lúc nầy, tôi là một người Trung quốc, chứ không phải là một người An nam và tên tôi là Lý Thụy chứ không phải là Nguyễn Ái Quốc)".

HCM Toàn tập, Tập 2, trang 8, 9

3) Ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn...
(ĐẢNG TA, Trần Thắng Lợi, bút danh của HCM)
Nguồn: HCM Toàn Tập, Tập 5, trang 1015-1016 Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Hà Nội - 2000.
Tôi ở đây là tác giả bài "ĐẢNG TA", của Trần Thắng Lợi, một bút danh của Hồ Chí Minh.
Chính Hồ Chí Minh viết: "Ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn..." chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là hai người khác nhau.Nguyễn Ái Quốc là bút danh chung của các chí sĩ Việt Nam tại Pháp (như các cụ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền,...) ký vào các bài viết đăng trên các báo Pháp tại Paris để phê phán và phản đối chính sách xâm lược Việt Nam của đế quốc Pháp thời bấy giờ.
Về sau, Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc làm tên riêng của mình để hoạt động chính trị.
Như vậy, chính Hồ Chí Minh, một người Trung quốc đã thừa nhận không phải là Nguyễn Ái Quốc, một người Việt Nam.
Có thể nào dân tộc Việt Nam chấp nhận một người Tầu làm anh hùng và làm "Cha già" của dân tộc mình?!
Nguyễn Hữu Tư
Nguồn danlambaovn.blogspot.com
_____________________________________________________ 


Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang dùng bản đồ "Lưỡi bò" để liếm sạch Biển Đông. Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .


 Xem bài và clip liên quan   
Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 
Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? 
VIỆT NAM phải làm gì để tránh chiến tranh ? Tránh đổ máu ?
CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu .  
 
 
 NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân.

TBT Trọng: "Tham nhũng như ngứa ghẻ" 
Đăng nhận xét