Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Đại biểu tỉnh Quảng Trị đã dồn Nguyễn Tấn Dũng vào thế bí


MrLecongnhan

Hình thu nhỏ Ông Lê Như Tiến, Đại biểu tỉnh Quảng Trị đã dồn Nguyễn Tấn Dũng vào thế bí  khi yêu cầu TT Dũng  “cho biết trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu của mình trước Quốc hội về kết quả phòng, chống tham nhũng...Kể từ khi Quốc hội giao trọng trách là người đứng đầu vào ngày 27/6/2006 đến nay trải qua gần 2 nhiệm kỳ, Thủ tướng đã đề nghị cắt bỏ hoặc trực tiếp cắt bỏ được bao nhiêu ung nhọt quốc nạn tham nhũng?"
Ông Dũng hẹn trả lời  về “ung nhọt tham nhũng” bằng văn bản với lý do không đủ thời gian khi trả lời chất vấn của Quốc hội (!)Kính mời đồng bào nhấn vào ĐÂY để xem clip  :
Đăng nhận xét