Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Hàng hay chiến?


QuanLamBao
 
Đau nước Việt cho một thời đen tối
Mọi nguyên nhân đều bởi một tên Hồ
Đem về đây thứ chủ nghĩa tam vô
Dìm tộc Việt trong nắm mồ tuyệt vọng.

Đem Tổ Quốc và cả giang sơn triều cống
Đẩy dân Nam vào cuộc sống đọa đày
Hung bạo về đây, cộng sản về đây
Thế là hết
Đâu tháng ngày hy vọng!

Xưa Hoàng Sa, đạn thù đốt bỏng
Lính miền Nam vì nòi giống kiêu hùng
Hy sinh xác thân để thể hiện hiếu trung
Chẳng lùi bước trước bão bùng dông tợn.

Nay thống nhất để qui về triều Hớn
Khiến muôn dân đau đớn hận thù
Ảm đạm muôn chiều...ôi "Cách mạng mùa thu"!
Đường dân tộc
Khối mây mù trùm phủ.

Miền Nam ơi
Xưa hương hoa đơm nụ
Nhân Bản Tự Do...Không cờ rũ mưa sa
Nay tan hoang điêu đứng sơn hà
Vướng tròng ách từ đảng ma vô vọng.

Dân tôi muốn sống
Việt Nam phải sống
Tự hào đâu?
Nòi giống Rồng Tiên
Sĩ phu ơi
Dậy khắp ba miền
Phải mưu trí trước cường quyền hung bạo.

Thôi mụ mị trong thiên đường ảo
Mau tỉnh tâm thoát tà giáo điêu ngoa
Diên Hồng xưa: Quyết chiến, không hòa
Trước tham vọng điêu ngoa quỉ quyệt.

Xưa tiền nhân uy nghi lẫm liệt
Nay cháu con
Đâu hào kiệt anh hùng?
Phải vùng lên trước vận nước cáo chung
Khi đảng đã chọn đường cùng theo giặc.

Hà Nội
Sài Gòn
Chung tay Nam Bắc
Tuốt gươm thiêng
Quyết cắt gọng lưỡi bò"
Quyết diệt tan đảng dã thú mặt mo
Bọn đốn mạt đã hà hơi cho giặc.

Toàn dân ơi
Mau siết tay thật chặt
Sĩ phu ơi
Mau dẫn dắt dân mình
Muộn quá rồi!
Không thể mãi lặng thinh
Đã đến lúc phải vươn mình vùng dậy.

Đất nước ta, ta nên giữ lấy
Đừng làm ngơ để đảng quấy tan tành
Chết một lần cho Tổ Quốc ngàn xanh
Hơn cúi mặt cho bạo hành chà đạp...

Lực bành trướng, hôm nay như bão táp
Gìặc ngang nhiên lấn áp Hoàng Trường
Giặc tràn lan!
Giặc đã chiếm Quê Hương
Hỡi dân tộc
Hãy chọn con đường đúng dậy
Đất nước ta, tất ta phải giữ lấy.

Nguyên Thạch
Nguồn QLB.
____________________________________________

Giặc đã chiếm trọn HS ,một phần TS , Ải Nam quan , một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ...và đang dùng bản đồ "Lưỡi bò" để liếm sạch Biển Đông. Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống . 
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .


 Xem bài và clip liên quan   


Nguyễn Tấn Dũng " thỏa thuận " bán nước ! 
Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? 
VIỆT NAM phải làm gì để tránh chiến tranh ? Tránh đổ máu ?
CHÂN DUNG HỒ CHÍ MINH _ những sự thật bị che giấu .  
 
 
 NGUYỄN TẤN DŨNG nhởn nhơ với món nợ một trăm ngàn tỷ của dân.
TBT Trọng: "Tham nhũng như ngứa ghẻ" 
Đăng nhận xét