Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Blogger Phạm Viết Ðào bị kết án 15 tháng tù


Marianne BrownBlogger Phạm Viết Đào tại một hội nghị về truyền thông xã hội tại Hà Nội, tháng 12, 2012.
Đăng nhận xét