Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

VIDEO Nguyễn Phú Trọng ươn hèn sau giàn khoan khủng của Tàu

Hình thu nhỏGiặc đã chiếm trọn Hoàng Sa ,một phần Trường Sa, Ải Nam quan, một phần thác Bản Giốc, núi Lão Sơn ... đang kéo giàn khoan khủng khoan dầu trên vùng đặc quyền kinh tế của VN... và dùng bản đồ "Lưỡi bò" để liếm sạch Biển Đông.
Quân đội nhân dân Vn thay vì chống giặc ngoại xâm giữ nước, thì chỉ biết cùng công an, dân phòng, côn đồ, ma cô đàn áp dân để cướp đất .

http://boxitvn.blogspot.com/2014/04/nhung-luc-luong-nao-tham-gia-cuong-che.html
Chế độ XHCN sai lầm từ lý luận đến thực tiễn; ĐCSVN hèn với giặc ác với dân đã đi vào giai đoạn suy tàn phản động, tham nhũng thối nát từ trên xuống .
Để CỨU NƯỚC CỨU NHÀ: nhân dân VN chỉ còn một con đường đấu tranh đòi TRƯNG CẦU DÂN Ý PHÚC QUYẾT ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP quyết định Đảng độc quyền lãnh đạo, hay dân chủ hóa đất nước, đa nguyên đa đảng để tạo điều kiện cho những tổ chức, cá nhân có đủ tài đức tham gia vào sự nghiệp lãnh đạo ĐẤT NƯỚC .(Mrlecongnhan )


Nhấn vào ĐÂY để xem VIDEO

Nguyễn Phú Trọng ươn hèn sau giàn khoan khủng của Tàu

Đăng nhận xét