Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

ANH, PHÁP, MỸ,NHẬT hay NGA ,TÀU là thực dân, đế quốc ?

MrLecongnhan

Ngày nay không ai nhìn thấy các nước Đế quốc Thực dân như Anh , Pháp, Mỹ. Nhật ...còn chiếm đất của nước khác làm thuộc địa, mà chỉ thấy Nga và Tàu là 2 nước đàn anh gạo cội của ĐCSVN là 2 tên đế quốc đầu sỏ nhất hiện nay đang chiếm đất của nhiều nước trên thế giới.

Bằng chứng :
_Tàu đã thôn tính Tây Tạng, Hoàng Sa, một phần biên giới và Trường Sa của VN động thời tranh giành biên giới của Ấn Độ .
_ Đế quốc Nga sau đại chiến Thế giới lần thứ 2, lợi dụng khi Nhật đầu hàng đồng minh, Nga đã đem quân xâm lược chiếm đóng một số đảo của Nhật. Ngày nay Nga đang chiếm mấy tỉnh của Môn đa vi ...năm 2008 Nga lại đem đại quân xâm lược một phần lãnh thổ của Grugia. Hiện nay Nga đang đưa 20 ngàn quân vào xâm lược chiếm đóng tỉnh Krimea của Ukraina.

Sau Đại chiến TG lần thứ 2 kỷ nguyên Đế quốc đã cáo chung để nhường chỗ cho kỷ nguyên Liên hiệp, khuynh hướng "giải thực" đã mang tính toàn cầu. Các nước Đế quốc trao trả độc lập cho các nước bị trị để hình thành các khối liên hiệp kinh tế, chính trị, văn hóa. Tại châu Á nhiều nước thuộc địa, do không có Cộng sản nhúng tay vào, nên đã không tốn xương máu mà vẫn được trao trả độc lập từ 1 đến 4 năm sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2 như : Indonesia độc lập năm 1945; Philippines độc lập vào năm 1946; Syrie và Liban thuộc Pháp độc lập năm 1946; Ấn Độ thuộc Anh độc lập năm 1947; Miến Điện, Tích Lan thuộc Anh độc lập năm 1948... Malaysia độc lập năm 1957...(*)

Và cũng sau Thế chiễn thứ 2 các nước theo CNCS Tàu Nga đã thế chỗ cho ANH, PHÁP MỸ, trở thành những đế quốc đầu sỏ có truyền thống chiếm đất và bặt nạt các nước láng giềng.
Đăng nhận xét