Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Tin động trời : ĐCSVN muốn VN là 1 tỉnh của TQ vào năm 2020

MrLecongnhan
TQ đăng tin tại Thành Đô năm 1990 lãnh đạo VN đã tình nguyện làm khu tự trị của TQ mà không thấy nhà cầm quyền phản ứng gì . Kính mời đồng bào xem video nhan đề :

Tin động trời: ĐCSVN muốn VN là 1 tỉnh của TQ vào năm 2020?

Đăng nhận xét