Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Nguyễn Bá Thanh nịnh Tàu nhưng vẫn phải nhờ Mỹ cứu

MrLecongnhan .
 Nguyễn Bá Thanh thuộc phe thân Tàu của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Bá Thanh đã được cử sang Tàu để học "những kinh nghiệm về xây dựng đảng" của Tàu .Y khoa Tàu rất giỏi và luôn tận tình với lãng tụ của nước cộng sản đàn em VN. Hồ Chí Minh đã được các Bác sỹ Tàu hết lòng chữa chạy . Nhưng Bá Thanh lại không dám nhờ các đồng chí Tàu chữa bệnh như HCM mà phải nhờ Mỹ (!).

Xem Video

Nguyễn Bá Thanh nịnh Tàu nhưng vẫn phải nhờ Mỹ cứu 

Trang Web của Ban nội chính Trung ương đưa tin về việc ông Thanh tâng nịnh Tàu khi sang TQ nguyên văn như sau : 
(( Đồng chí Nguyễn Bá Thanh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách, mở cửa hơn 35 năm qua và tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành những mục tiêu xây dựng đất nước mà Đại hội XVIII của Đảng đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh đánh giá cao những kinh nghiệm về xây dựng đảng, về phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, nhất là những kinh nghiệm được đúc kết tại Đại hội XVIII và Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh khẳng định Việt Nam trước sau như một, coi trọng phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, mong muốn cùng nhau thực hiện đầy đủ nhận thức chung đã đạt được qua các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai bên, đi sâu trao đổi, hợp tác thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhằm đưa quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh.))
Đăng nhận xét