Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

'Dứt tình' với ông Hồ Chí Minh

Ông Hò Chí Minh'Lúc đầu tôi cũng rất mến ông Hồ'

Cuốn Đèn Cù đưa ra nhiều chi tiết mới gợi ý 'thâm cung bí sử' về lãnh tụ và Đảng CS Việt Nam.
Tác giả cuốn tự truyện 'Bấm Đèn Cù' nói với BBC lúc đầu ông đã 'rất mến' ông Hồ Chí Minh, trước khi vị cố Chủ tịch của Việt Nam thay đổi 'lập trường' và ngả theo ông Lê Duẩn cùng các lãnh đạo lớp đàn em. 
Đăng nhận xét