Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

BBC: 'Đảng CS cần xoay trục về phía nhân dân'

Để thoát khỏi 'định hướng' của Trung Quốc, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải 'xoay trục' về phía nhân dân và dân tộc để giải quyết các mối mâu thuẫn 'nội bộ lãnh đạo'...

Nhấn vào đây để Xem tiếp
Đăng nhận xét