Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Việt gian Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang đang lo sợ?

 
 Việt gian Trần Đại Quang và tướng giặc Trung Quốc Vương Kiến Bình

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ Việt Nam với các địa phương tổ chức ngày 29/12, Đại tướng công an Việt gianTrần Đại Quang nói sẽ tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu trên mạng nhằm “đả kích, bôi nhọ lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ... phải tìm cách ngăn chặn (đàn áp)...Kiến nghị các cơ quan lãnh đạo, chủ đạo báo chí trong thông tin tuyên truyền cần chủ động định hướng cho dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái thù địch và những quan điểm thiếu tính xây dựng.”phung_quang_thanh_1.jpg
  Việt gian Phùng Quang Thanh và tướng giặc Trung Quốc Thường Vạn Toàn

Cũng tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng Việt gian Phùng Quang Thanh nói khi nhà nước chuẩn bị quy hoạch cán bộ, sắp tổ chức đại hội Đảng, lấy phiếu tín nhiệm... thì lại rộ lên những thông tin “bôi nhọ...Vừa qua, trên mạng nói xấu cả Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, cả lãnh tụ là rất căng, gây phân tâm...Tôi giáo dục tư tưởng chính trị trong quân đội rất rõ, nhưng các anh em trẻ đọc các thông tin này thì sao giữ vững niềm tin. Đề nghị phải có biện pháp ( đàn áp) chứ không nên thả nổi như hiện nay.”

MrLecongnhan
_________________________________

Bài viết liên quan :
Chân tay của Việt gian Trần Đại Quang và TS Nguyễn Quang A
**ĐCSVN HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN ĐANG LỤC ĐỤC PHẢN ĐỘNG VÀ SUY TÀN**
TQ hối thúc Trần Đại Quang trấn áp biểu tình! 
_   Phùng Quang Thanh mầm móng đại họa !
_   Việt gian Phùng Quang Thanh khẳng định "Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp"(!?)


Đăng nhận xét