Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Hội nghị Trung ương 10: Ai bị kỷ luật đảng?

Chiều nay (12/1), bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI

Chiều nay (12/1), bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIVNTB: Bản tin của VTV có một đoạn rất mơ hồ và tối nghĩa: "... xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Trên cơ sở thảo luận, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị".

Ai bị kỷ luật đảng? Phải chăng là một "nhân vật lớn" do đề nghị từ cấp Bộ Chính trị?


Nguồn : Việt Nam Thời Báo.
____________________________Bài liên quan : 
_ Chân dung quyền lực bất ngờ công khai toàn bộ kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị TƯ 10


Đăng nhận xét