Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Lãnh đạo Việt Nam năm 2015 và ba đại ca


Nguyễn Giang BBCVietnamese.com

Các ông Barack Obama, Tập Cận Bình và Vladimir Putin gây ảnh hưởng lớn trong năm 2014 ...Từ phía bên kia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ thì đã có một chiến lược rõ rệt về Việt Nam và khu vực.
Cho tới nay người Việt Nam cứ nghĩ 'Mỹ cần mình' theo kiểu lợi dụng vị trí địa chiến lược để co kéo, mặc cả.
Đây là một tư duy hết sức ngắn hạn.

Họ cũng hoàn toàn có thể gạt bạn sang một bên để quyết cho nhanh.
Xem tiếp 
Đăng nhận xét