Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

BBC : 'Phân biệt đối xử' trong đặc xá ở VN?Luật sư Trần Thu Nam cho rằng có yếu tố bất bình đẳng và bất hợp lý trong tiêu chí và quy định luật pháp trong đặc xá ở Việt Nam và các đợt đặc xá năm nay.

Đợt đặc xá hơn 18 nghìn tù nhân đợt 2-9 và năm nay bộc lộ một số vấn đề 'phân biệt đối xử', 'không công bằng' và 'kém tiến bộ' trong quan điểm và chính sách của nhà nước Việt Nam, theo ý kiến một luật sư và khách mời tạiBàn tròn Trực tuyến tuần này của BBC Việt ngữ.
Mời quý vị theo dõi toàn văn cuộc tọa đàm tại đây: http://bit.ly/1Jzkg23
Nguồn  www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/09/150904_hangout_vn_amnesty_inequality
Đăng nhận xét